P01/2019

Zapytanie ofertowe P01/2019

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie Technologii Zintegrowanych Akustycznych Elementów Modyfikujących”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego typu CAD oraz CAD/CAE/CAM.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego P01/2019

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr P01/2019 w ramach projektu „Opracowanie Technologii Zintegrowanych Akustycznych Elementów Modyfikujących”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

1/2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na dostawę stacji roboczej wraz z oprogramowaniem oraz dwoma monitorami.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


2/2018

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na dostawę materiałów na wykonanie próbek pomiarowych materiałów dźwiękoizolacyjnych.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 2/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 2/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


3/2018

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę plotera frezującego CNC z oprogramowaniem i zestawem frezów.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 3/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 3/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


4/2018

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę mobilnej stacji pomiarowej do pomiaru oporności przepływu powietrza.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 4/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 4/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


5/2018

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę II stacji roboczej z oprogramowaniem oraz dwoma monitorami.

Przetarg został anulowany z powodu błędnego wskazania parametru procesora


6/2018

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę miernika poziomu dźwięku i drgań wraz z mikrofonem, czujnikiem drgań i zestawem akcesoriów.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 6/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 6/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


7/2018

Zapytanie ofertowe nr 7/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na wykonanie próbek pomiarowych materiałów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych oraz struktur dźwiękochłonnych, dźwiękoizolacyjnych i rozpraszających dźwięk.

Przetarg został anulowany.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 8/2018

Gorycki&Sznyterman Sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na wykonanie próbek pomiarowych materiałów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych oraz struktur dźwiękochłonnych, dźwiękoizolacyjnych i rozpraszających dźwięk.

Przetarg został anulowany.


8/2018

Zapytanie ofertowe nr 8/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę II stacji roboczej z oprogramowaniem oraz dwoma monitorami.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 8/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 8/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


9/2018

Zapytanie ofertowe nr 9/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów na wykonanie próbek pomiarowych struktur dźwiękoizolacyjnych, struktur dźwiękochłonnych oraz materiałów dźwiękoizolacyjnych.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 9/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 9/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


10/2018

Zapytanie ofertowe nr 10/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę folii mikroperforowanej do wykonania próbek pomiarowych materiałów i struktur dźwiękochłonnych.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 10/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 10/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


11/2018

Zapytanie ofertowe nr 11/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na wykonanie próbek pomiarowych materiałów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych oraz struktur dźwiękochłonnych, dźwiękoizolacyjnych i rozpraszających dźwięk.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 11/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 11/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


12/2018

Zapytanie ofertowe nr 12/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów drewnianych lub drewnopochodnych do wykonania próbek pomiarowych materiałów i struktur dźwiękoizolacyjnych, dźwiękochłonnych oraz rozpraszających, rozpraszająco-pochłaniających.

Informacja o niewyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 12/2018

Informacja o niewyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 12/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


13/2018

Zapytanie ofertowe nr 13/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę materiałów drewnianych lub drewnopochodnych do wykonania próbek pomiarowych.

Informacja o niewyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 13/2018

Informacja o niewyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 13/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


14/2018

Zapytanie ofertowe nr 14/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę tabletu multimedialnego wraz z zestawem akcesoriów i oprogramowaniem.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 14/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 14/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


15/2018

Zapytanie ofertowe nr 15/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę mobilnego rejestratora audio wraz z kompletem akcesoriów.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 15/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 15/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


18/2018

Zapytanie ofertowe nr 18/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę profili umożliwiających montaż folii mikroperforowanej do sufitu pomieszczenia.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 18/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 18/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


19/2018

Zapytanie ofertowe nr 19/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę samonośnych profili umożliwiających montaż folii mikroperforowanej do sufitu pomieszczenia.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 19/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 19/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


21/2018

Zapytanie ofertowe nr 19/2018

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na zakup i dostawę samonośnych profili umożliwiających montaż folii mikroperforowanej do sufitu pomieszczenia.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 21/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 21/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


22/2018

Zapytanie ofertowe nr 22/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 22/2018

Informacja o wyłonieniu wykonawcy do zapytania ofertowego nr 22/2018 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

1/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ogłasza przetarg na dostawę stacji roboczej wraz z oprogramowaniem oraz dwoma monitorami.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/2017 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


2/2017

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Kierownika B+R zespołu projektowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/2017 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


3/2017

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Kierownika zarządzającego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/2017 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


4/2017

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. w ramach projektu pt. „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Projektanta-technologa.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 4/2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 4/2017 w ramach projektu „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


5/2017

Zapytanie ofertowe 5/2017

Zapytanie dotyczy wykonania usługi badawczej polegającej na opracowaniu dźwiękochłonnych i transparentnych personalnych akustycznych ustrojów orkiestrowych o wysokiej skuteczności ekranowania dźwięku dla Gorycki&Sznyterman sp. z o.o.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 5/2017


6/2017

Zapytanie ofertowe 6/2017

Zapytanie dotyczy zakupu i dostawy oprogramowania: typu CAD, do parametrycznego projektowania mechanicznego, typu CAD/CAE/CAM.


7/2017

Zapytanie ofertowe 7/2017

Zapytanie dotyczy zakupu i dostawy oprogramowania umożliwiającego projektowanie i tworzenie dokumentacji systemów Audio Video oraz oświetlenia i systemów sterowania.


8/2017

Zapytanie ofertowe 7/2017

Zapytanie dotyczy zakupu i dostawy oprogramowania do modelowania 3D i renderingu.