Zestaw logotypów Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, flaga Rzeczpospolita Polska, logo Narodowe Centrum Badań i Rozwojju, flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Zestaw logotypów Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, flaga Rzeczpospolita Polska, logo Narodowe Centrum Badań i Rozwojju, flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Tytuł projektu

Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych.

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych. Ustroje znajdą zastosowanie przede wszystkim w otwartych przestrzeniach biurowych, w których hałas generowany przez ludzi, urządzenia informatyczne, HVAC oraz dodatkowy hałas przenikający przez źle wykonane przegrody, jest ważnym czynnikiem zwiększającym stres, obniżającym komfort i wydajność pracy oraz szkodzącym zdrowiu pracowników.

Planowane efekty

Jako remedium dla ww. zagrożeń planuje się wprowadzenie 2 rodzajów ustrojów umożliwiających adaptację akustyczną stanowiska pracy w zakresie wprowadzenia chłonności oraz szerokopasmowej izolacyjności akustycznej. Materiały użyte do budowy widocznej części ustrojów zapewnią transparentność powyżej 90%, umożliwiając pozostawienie dostępu do światła dziennego oraz widoczność przestrzeni biura.

Cele projektu zostaną zrealizowane w toku prac B+R obejmujących m.in.:

  • opracowanie koncepcji technologicznej i przeprowadzenie symulacji akustycznych ustrojów stałych i mobilnych
  • zaprojektowanie i obliczenie wytrzymałościowe konstrukcji nośnej
  • przygotowanie i przetestowanie prototypów laboratoryjnych w skali 1:8 i w skali 1:1
  • walidację i optymalizację rozwiązania
Wartość projektu

1 499 777,23 zł

Wkład funduszy europejskich

1 038 600,78 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.