Zestaw logotypów Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, flaga Rzeczpospolita Polska, logo Narodowe Centrum Badań i Rozwojju, flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Zestaw logotypów Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, flaga Rzeczpospolita Polska, logo Narodowe Centrum Badań i Rozwojju, flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Tytuł projektu

Opracowanie technologii ograniczania hałasu w strefach zurbanizowanych w postaci systemu wielofunkcyjnych zewnętrznych okładzin hybrydowych ze zmaksymalizowaną funkcją rozpraszania i pochłaniania dźwięku.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej branży budowlanej w postaci systemu wielofunkcyjnych zewnętrznych okładzin hybrydowych ze zmaksymalizowaną funkcją rozpraszania i pochłaniania dźwięku, które znajdzie zastosowanie jako element pasywnego ograniczania hałasu środowiskowego (niepożądanych lub szkodliwych dźwięków powodowanych przez działalność́ człowieka) w gęstej zabudowie miejskiej oraz jako elementy samonośne. Docelowym użytkownikiem (odbiorcą technologii) będą biura architektoniczne, firmy budowlane, operatorzy infrastruktury (zarządcy budynków), właściciele budynków i przestrzeni generujących hałas czy urzędy miast borykające się ze skargami mieszkańców na hałas środowiskowy z sektora handlowego, zakładów przemysłowych, ruchu turystycznego, ogródków restauracji etc.

Planowane efekty

Rozwiązanie pozwoli na znaczące ograniczenie hałasu cywilizacyjnego (przemysłowego i komunalnego) poprzez wprowadzenie hybrydowego systemu akustycznego o szerokim zakresie stosowania (elewacje budynku, bariery akustyczne, stałe i mobilne elementy ochrony akustycznej budynków i przestrzeni o zwiększonej dystrybucji hałasu środowiskowego), w konsekwencji doprowadzając do znacznej poprawy komfortu akustycznego mieszkańców i pracowników chronionych przestrzeni. Wdrażając rezultaty projektu, Wnioskodawca odpowie na problem narastającego hałasu w środowisku, zdiagnozowany przez Europejską Agencję Ochrony środowiska (EEA) w raporcie „Hałas w Europie – 2020”, realizując potrzeby płynące z rynku i rosnący popyt na tego typu rozwiązania.

Całkowita wartość projektu

3 045 311,25 zł

Wkład funduszy europejskich

1 827 186,75 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR”.

Kadra badawczo-rozwojowa

Kierownik B+R

dr. inż. Agata Szeląg

Starszy specjalista ds. akustyki

dr inż. Katarzyna Baruch-Mazur

Inżynier B+R Specjalista ds. akustyki i konstrukcji

dr inż. Krzysztof Brawata

Projektant ds. optymalizacyjnych

dr inż. Mirosława Maresca

Inżynier B+R Specjalista ds. akustyki

mgr inż. Aleksandra Dębska

Młodszy inżynier B+R Specjalista ds. akustyki

mgr inż. Katarzyna Dusza

Inżynier B+R Specjalista ds. konstrukcji

mgr inż. Tomasz Topolski

Architekt Specjalność architektura zewnętrzna i aranżacja otoczenia

mgr szt. Weronika Nowak

Główny inżynier produktu

lic. Marcin Gonet

Inżynier produktu

mgr inż. Bartłomiej Szczygieł

Projektant Technolog

mgr inż. Michał Kmiecik

Kadra zarządzająca

Kierownik Zarządzający projektem

Jędrzej Nawara

Koordynator ds. rozliczeń

Jan Sokołowski

Specjalista ds. rozliczania projektów

Anna Potoczny