O projekcie

Zestaw logotypów Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, flaga Rzeczpospolita Polska, logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zestaw logotypów Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, flaga Rzeczpospolita Polska, logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu

Opracowanie Technologii Zintegrowanych Akustycznych Elementów Modyfikujących.

Cel projektu

Przedmiotem wnioskowanego projektu będzie wypracowanie nowatorskich produktów w postaci Zintegrowanych Akustycznych Elementów Modyfikujących. Są to rozwiązania technologiczne, umożliwiające zapewnienie jak najlepszych warunków akustycznych w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego bez konieczności wymiany ich wyposażenia na nowe lub ingerencji w wystrój. Elementy te, montowane bezpośrednio do mebli i obiektów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu użytkowników końcowych, wpłyną na znaczne poprawienie komfortu akustycznego w ich najbliższym otoczeniu. Dodatkowo rozwinięta zostanie Technologia Akustycznych Elementów Modyfikujących (Technologia ZAEM), która dostarczy wiedzę na temat metody rozmieszczenia w/w elementów w taki sposób, aby w modyfikowanym pomieszczeniu poprawa warunków akustycznych była jak największa.

Planowane efekty

Dzięki opracowaniu Technologii ZAEM oraz Zintegrowanych Akustycznych Elementów Modyfikujących Wnioskodawca dostarczy więc na rynek nie tylko ustroje akustyczne, ale również szczegółowe wytyczne dot. sposobu ich rozmieszczania. Wdrażając rezultaty projektu spółka GORYCKI & SZNYTERMAN odpowie tym samym na potrzeby płynące z rynku i nienasycony popyt na tego typu rozwiązania.

Całkowita wartość projektu

3 124 586,26 zł

Wkład funduszy europejskich

2 326 013,78 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR”.

Zespół ZAEM

Kadra badawczo-rozwojowa

Kierownik B+R

dr inż. Agata Szeląg

Zastępca Kierownika B+R

dr inż. Katarzyna Baruch‑Mazur

Inżynier B+R
Specjalista ds. akustyki i konstrukcji

dr inż. Krzysztof Brawata

Inżynier B+R
Specjalista ds. akustyki

mgr inż. Bartłomiej Szczygieł

Młodszy inżynier B+R
Specjalista ds. akustyki

mgr inż. Aleksandra Dębska

Inżynier B+R
Specjalista ds. konstrukcji

mgr inż. Tomasz Topolski

Projektant technolog

mgr inż. Michał Kmiecik

Inżynier produktu

lic. Marcin Gonet

Projektant sztuki użytkowej

mgr szt. Weronika Nowak

Projektant produktu

Weronika Mojecka

Kadra Zarządzająca

Kierownik Zarządzający Projektem

Jędrzej Nawara

Koordynator ds. rozliczeń

Jan Sokołowski

Anna Potoczny

Produkty