Zastępca kierownika B+R

Dr inż. Katarzyna Baruch-Mazur

Posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe z dziedzinie akustyki, które zdobyła w spółce Gorycki & Sznyterman i podczas praktyk w Laboratorium Akustyki Technicznej AGH w Krakowie. Jest również absolwentką studiów doktoranckich w dyscyplinie mechanika, a także autorem licznych publikacji i patentów z zakresu akustyki architektonicznej, w tym badań modelowych w skali, projektowania ustrojów akustycznych oraz opracowywania metod i stanowisk pomiarowych.

Projekty

Wśród najważniejszych projektów badawczo-rozwojowych można wymienić:

  • grant NCBiR pt.: „Opracowanie zespołu rozwiązań technologicznych, umożliwiających wdrożenie dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych” – inżynier B+R, spec. Akustyka (2017-2018)
  • grant dziekański pt.: „Wyznaczenie liczb kryterialnych dla perforowanych ustrojów akustycznych na potrzeby doświadczalnych badań modelowych, etap II „ – wykonawca grantu (2018)
  • grant dziekański pt.: „Wyznaczenie liczb kryterialnych dla perforowanych ustrojów akustycznych na potrzeby doświadczalnych badań modelowych „ – wykonawca grantu (2017)
  • grant rektorski pt.: „Nadmierny hałas w miejscach publicznych – ocena skali problemu” – opiekun naukowy (2017)

Patenty

Dr inż. Katarzyna Baruch-Mazur jest również współtwórcą patentów, zgłoszeń patentowych i wzorów przemysłowych:

  • Wzór przemysłowy nr W.126259 „Rama do akustycznego panelu sufitowego” (2019),
  • Patent na wynalazek nr P-418031 „Sposób określania dźwięków uderzeniowych przez pokrycia podłogowe, zwłaszcza wykładziny elastyczne i stanowisko do realizacji tego sposobu” (2018),
  • Zgłoszenie patentowe nr P-425769 „Ścianka czołowa orkiestronu” (2018),
  • Wzór użytkowy nr 004417723-0001 i 004417723-0002 „Akustyczne elementy budowlane” (2017).