Kierownik B+R

Dr inż. Agata Szeląg

Dr inż. Agata Szeląg jest ekspertem w dziedzinie objętej przedmiotowym projektem. Posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie akustyki, jak i w dziedzinie budownictwa. Ponadto jest autorem wielu publikacji z zakresu akustyki architektonicznej i budowlanej, w tym projektowania ustrojów akustycznych, badań modelowych w skali, analiz pola akustycznego w pomieszczeniach, etc.

Projekty

Wśród najważniejszych projektów B+R, w których brała udział można wymienić:

  • „Innowacyjny Transfer” - projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, pt. „Projekt zabezpieczeń wibroakustycznych dla pracujących oraz projektowanych urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej Schiazzo” (2014-2015) – kierownik i główny wykonawca;
  • „Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie” - projekt finansowany z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, pt. „Nadsceniczna struktura refleksyjna działająca w szerokim zakresie częstotliwości oraz charakteryzująca się niewielkim ciężarem własnym, niskim pochłanianiem dźwięków, wysoką trwałością i optymalną ceną” (2014-2015) – kierownik i główny wykonawca.

Patenty

Dr inż. Agata Szeląg jest również współtwórcą patentów i zgłoszeń patentowych:

  • Patent na wynalazek nr P-407925 „Nadsceniczny panel refleksyjny” (2017) wraz z wdrożeniem w postaci macierzy elementów refleksyjnych umieszczonych nad sceną w Teatrze Variete w Krakowie (2014);
  • Patent na wynalazek nr P-418031 „Sposób określania dźwięków uderzeniowych przez pokrycia podłogowe, zwłaszcza wykładziny elastyczne i stanowisko do realizacji tego sposobu” (2018);
  • Zgłoszenie patentowe nr P-425769 „Ścianka czołowa orkiestronu” (2018).