Zestaw logotypów Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, flaga Rzeczpospolita Polska, flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, logo Marka Polskiej Gospodarki
alt=

Tytuł projektu

Rozwój firmy Gorycki & Sznyterman Sp. z o.o. poprzez promocję marki produktowej na rynkach zagranicznych

Cel projektu

Firma Gorycki & Sznyterman Sp. z o.o. zamierza realizować projekt poprzez udział w Programie Promocji Branży Meblarskiej. W ramach realizacji projektu planowane jest wprowadzenie na rynki światowe akustyczne elementy wyposażenia wnętrz marki Architected Sound. Działania promocyjne będą prowadzone na następujących rynkach zagranicznych: Francja, Niemcy, Szwajcaria, Węgry oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (jako pozaunijny rynek perspektywiczny). Planowane jest również wzięcie udziału jako wystawca na dwóch imprezach targowych: Batimat w Paryżu (Francja) oraz Imm Cologne (Niemcy). Ponadto przewidywana jest realizacja misji wyjazdowych na Węgry, do Szwajcarii, Francji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Powyższe działania mają na celu pozyskanie nowych partnerów biznesowych oraz promocję marki produktowej Architected Sound. Jako działania uzupełniające planowane jest wytworzenie materiałów promocyjnych w postaci filmu promocyjnego oraz broszur, katalogów produktowych, ulotek, segregatorów oraz wizytówek.

Całkowita wartość projektu

444 600,00 zł

Wkład funduszy europejskich

333 450,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw POIR”.

Materiały promocyjne