Inżynier B+R
Specjalista ds. akustyki i konstrukcji

dr inż. Krzysztof Brawata

Dr inż. Krzysztof Brawata posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe w dziedzinie akustyki i konstrukcji ustrojów akustycznych.

Projekty

W ramach pracy zawodowej brał udział w pracach badawczo-rozwojowych (B+R) obejmujących:

  • projekt dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych transparentnych ustrojów akustycznych z funkcją prywatności do zastosowań biurowych (2018)
  • projekt paneli i układu paneli refleksyjnych o poszerzonym zakresie częstotliwości;
  • projekt rolet akustycznych;
  • projekt ustroju akustycznego pochłaniająco-refleksyjnego do kontroli pierwszych odbić systemu elektroakustycznego;
  • projekt ustrojów akustycznych oraz nadzór nad ich wykonaniem dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Pleszewie.

Patenty

Dr inż. Krzysztof Brawata jest współtwórcą patentów, zgłoszeń patentowych i wzorów przemysłowych:

  • Patent na wynalazek nr P-418031 „Sposób określania dźwięków uderzeniowych przez pokrycia podłogowe, zwłaszcza wykładziny elastyczne i stanowisko do realizacji tego sposobu” (2018);
  • Zgłoszenia patentowego nr P-425769 „Ścianka czołowa orkiestronu” (2018);
  • Wzór użytkowy nr 004417723-0001 i 004417723-0002 „Akustyczne elementy budowlane” (2017);
  • Zgłoszenie wzoru przemysłowego nr W.126259 „Rama do akustycznego panelu sufitowego” (2017);
  • Patent na wynalazek nr P-407925 „Nadsceniczny panel refleksyjny” (2017) wraz z wdrożeniem w postaci macierzy elementów refleksyjnych umieszczonych nad sceną w Teatrze Variété w Krakowie (2014).