Kierownik Zarządzający Projektem

Jędrzej Nawara

Jędrzej Nawara jest ekspertem w zarządzaniu projektami finansowymi Unii Europejskiej – posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe w kierowaniu licznymi projektami badawczo-rozwojowymi. Realizował i kierował wieloma projektami współfinansowanymi przez UE, jak np. „Wdrożenie E-usług w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu” (dofinansowanie przyznane w ramach RPO UMWD), czy koordynacja projektów środowiskowych realizowanych wraz z EIT+. Odpowiada także za weryfikację pod kątem merytorycznym kluczowych dokumentów w kontekście kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projekcie.

Doświadczenie

W ramach doświadczenia zawodowego Jędrzeja Nawary można wymienić

  • R&D Manager we Wrocławskim Parku Technologicznym we Wrocławiu – odpowiedzialny m.in. za inicjowanie i koordynacja projektów B+R z wykorzystaniem innowacyjnych technologii; opracowanie strategii działań w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania; opracowywanie i koordynacja zamierzeń projektowych przeznaczonych do dofinansowania w ramach Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.
  • Koordynator d.s. projektów B+R w spółce Techland - odpowiedzialny m.in. za projekty: "Modernizacja Działu Badawczo-Rozwojowego Firmy Techland Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia badań związanych z technologią wytwarzania animacji w grach komputerowych dla konsol nowej generacji"; (projekt realizowany w ramach RPO WD); "Wdrożenie innowacyjnej technologii POC do produkcji zaawansowanych technologicznie gier komputerowych"; (projekt realizowany w ramach "Kredytu Technologicznego" POIG); Badania przemysłowe nad technologią skalowanego miasta na potrzeby gier komputerowych; (projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych; POIG).