Projekty

Adaptacje akustyczne

Przygotowujemy opracowania z zakresu adaptacji akustycznej wnętrz dla planowanych lub istniejących obiektów.

W dokumentacji projektowej:

 • określimy zestaw parametrów akustycznych w projektowanych pomieszczeniach oraz podamy zakładane wartości wynikające z ich funkcji i kubatury pomieszczenia
 • przedstawimy układ materiałów i ustrojów akustycznych w pomieszczeniach objętych projektem
 • wskażemy system stałej lub regulowanej akustyki lub zaproponujemy elektroakustyczny system wsparcia akustyki
 • załączymy zestaw obliczeń lub wyniki predykcji parametrów akustycznych wnętrz
 • zamieścimy informację o parametrach akustycznych dla proponowanych materiałów i ustrojów akustycznych
 • podamy zestaw informacji do STWiORB lub opracujemy takowy dokument
 • przestawimy ceny jednostkowe zaprojektowanych rozwiązań akustycznych wymaganych do kosztorysu inwestorskiego lub opracujemy takowy dokument

Projekty

Ochrona przeciwdźwiękowa

Przygotowujemy opracowania z zakresu ochrony przeciwdźwiękowej dla planowanych lub istniejących obiektów.

W dokumentacji projektowej:

 • określimy zagrożenia obiektu przez hałas oraz wpływ obiektu na środowisko, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska
 • wskażemy dopuszczalne poziomy zakłóceń akustycznych w projektowanych pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i wytycznymi literaturowymi
 • określimy wymagania izolacyjności akustycznych przegród zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i wytycznymi literaturowymi,
 • załączymy karty katalogowe oraz badania zaprojektowanych przegród, wykazujące poprawność podanych rozwiązań
 • wskażemy wytyczne akustyczne do projektów branżowych takich jak: wentylacja, klimatyzacja, konstrukcja, architektura, systemy scenotechniki
 • zweryfikujemy projekty wyżej wymienionych branż pod kątem zastosowania wskazanych wytycznych
 • załączymy szczegółowe rysunki detali rozwiązań specjalnych

Projekty

Systemy scenotechniczne

Specjalizujemy się w opracowywaniu kompleksowej dokumentacji branżowej systemów scenotechnicznych. Opracowania przygotowujemy w oparciu o szczegółowe wytyczne przekazane przez Inwestora, Zamawiającego, Użytkownika lub na podstawie wskazań określonych w OPZ, PFU lub innym dostarczonym dokumencie.

Zaprojektujemy:

 • System dolnej i górnej mechaniki scenicznej
 • System nagłośnienia elektroakustycznego
  wraz z kompleksową infrastrukturą i osprzętem
 • Elektroakustyczny system wsparcia akustyki
 • System oświetlenia scenicznego wraz z kompleksową infrastrukturą i osprzętem
 • System projekcji wielkoformatowej, system multimedialny, system projekcji kinowej
 • System transmisji i archiwizacji audio/wideo oraz rejestracji wielokanałowej audio
 • System podglądu i nasłuchu akcji scenicznej, system inspicjenta wraz z systemem rozgłoszeniowym oraz kompletną infrastrukturą i osprzętem
 • System informacji wizualnej Digital Signage
 • System zarządzania i automatyki dla urządzeń scenotechniki

Co możemy dla Ciebie zaprojektować?

Porozmawiajmy!
Kliknij poniżej i skorzystaj z formularza
lub pisz bezpośrednio na info@goryckisznyterman.com

Skontaktuj się